Devillaz & Co

Flexibel partner för effektivt affärssamarbete

Med bred kompetens från industrin och internationella företag hjälper vi industriföretag och dess underleverantörer att utveckla och implementera flexibla affärslösningar för optimalt affärssamarbete.

Detta gör vi genom ett nära samarbete med vårt professionella nätverk av Partners och Preferred Business partners i Sverige och internationellt.

Vision

Vi vill forma internationella affärssamarbeten

Vi vill vara brobyggare och verka för långsiktigt hållbara kontakter mellan svenska företag och kunder/leverantörer på nya marknader i våra fokusländer. Därmed önskar vi öka förståelsen för ’den andre’ i mötet mellan kollegor från olika språk- och kulturområden.

Mission

Vi vill bidra till att industriföretag och dess underleverantörer i Sverige blomstrar tack vare effektiva affärssamarbeten.

Affärsidé

Vi underlättar effektivt affärssamarbete

Detta gör vi med hjälp av skräddarsydda lösningar inom organisations- & affärsutveckling. Den blå punkten i företagets logotyp symboliserar vårt holistiska förhållningssätt.

Affärsetik

Etiskt ledarskap bygger enligt oss på medkänsla och ansvartagande och är grunden för ett framgångsrikt företag. Vår bok ’Management by Ethics’ utgår från vardagliga situationer på arbetsplatsen och beskriver konkret hur man kan leda på ett etiskt försvarbart sätt. Läs mer

Socialt ansvar

Våra affärslösningar bygger på vad vi kallar en ’4xWin Situation’ för den anställde, chefen, organisationen och samhället. Teorin konkretiseras i våra handböcker ’Käre chef,’, ’Management by Ethics’ och ’Att lägga hela pusslet och få medarbetare att blomma’. Läs mer

Hållbart på vårt sätt

Vi utbildar chefer i hur man kan vara en god ledare och föregå med gott exempel i vardagssituationer genom att utöva ett etiskt och kommunikativt ledarskap i praktiken. På detta vis bidrar vi i förlängningen till en hållbar utveckling av både medarbetare och organisationer.

Kvalitetstänk

Såhär arbetar vi med kvalitet tillsammans med kunder: 

I början av vårt samarbete stämmer vi av kring vem som gör vad, hur och när. Vi följer upp gentemot kund och andra inblandade så att inga missförstånd sker. Till slut säkerställer vi kundtillfredsställelse genom feedback i samband med leverans. 

Så här arbetar vi med kvalitet tillsammans med våra Preferred Business Partners: 

Vi utför en årlig kvalitetsöversyn tillsammans med de vi arbetar med och vid komplexa projekt upprättar vi en projektspecifik kvalitetsplan.

 

Företagsbakgrund 

2005 grundas devillaz.com av Åsa Devillaz som ett enskilt företag som erbjuder utbildning och konsulttjänster inom organisationsutveckling. Det är även ett bokförlag. 

2013 har företaget kunder i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Schweiz och Frankrike och tjänsterna utförs på svenska, norska, danska, engelska, tyska och franska 

2013-2016 utförs längre projektuppdrag i globala webb-, intranät- och förändringsprojekt i Tyskland, Schweiz och södra Sverige 

2017 byter företaget form till AB och utbudet breddas: Senior Advisors, Preferred Business Partners och två ytterligare fokusmarknader läggs till: Japan och Kina

Vi använder kakor (cookies) för att webbsidan ska fungera optimalt.

Genom att besöka vår webbplats accepterar du användande av kakor. Lär mer

Jag accepterar