e-Böcker om hållbara organisationer

2008 ger devillaz.com ut en serie lättlästa, tänkvärda och praktiska handböcker i kommunikation som blir positivt mottagna. Målgrupp är ledare och chefer men de kan med behållning läsas även av andra intresserade av organisation, kommunikation & ledarskap.

Böckerna är i 4-färg och innehåller vackra och humoristiska illustrationer. Med dessa böcker som grund håller vi workshops i etiskt och kommunikativt ledarskap. Kontakta oss för diskussion kring era behov

’Verktygslåda för medarbetare i kris’ är en hjälp till självhjälpsbok och ett komplement till tidigare handböcker. I den läggs inte vikten vid vad organisationen bör eller kan göra för att personalen ska må bra och prestera optimalt. Allt fokus läggs på den anställde själv.

Kontakta oss för att köpa alla fyra böckerna i digitalt format!

 

 Beskrivning

Framsida och uppslag av boken Management by Ethics

 

Management by Ethics
Etiskt ledarskap i praktiken

Hur kan jag utöva ett etiskt ledarskap?

I den här boken presenteras ett nytt begrepp inom företagsetiken, Management by Ethics. Ett etiskt ledarskap bygger på medkänsla och ansvarstagande och är grunden för ett framgångsrikt företag.

Boken utgår från vardagliga situationer på arbetsplatsen och beskriver konkret hur man kan leda på ett etiskt försvarbart sätt. Genom att motivera och förklara varför, vill författaren i givna situationer locka fram ett visst beteende hos läsaren.

40 sidor
ISBN 978-91-977345-1-6

 

Framsida och uppslag av boken Käre chef,

Käre chef,
Om ledarskap och kommunikation

Hur kan jag vara en god ledare?

Käre chef, är en annorlunda bok om ledarskap och kommunikation, skriven i brevform. I boken beskrivs både bra och dåliga sätt att utöva ledarskap på, men fokus läggs på positiva ledaregenskaper och mjuka värden.

Författaren menar att varje anställd behöver bli bemött av en ledarstil som passar honom eller henne och vill uppmana till reflexion över den egna ledarstilen. Hur gör jag?

49 sidor
ISBN 978-91-977345-0-9

Framsida och uppslag av boken Att lägga hela pusslet och få medarbetare att blomma

Att lägga hela pusslet och få medarbetare att blomma
Holistisk organisationskommunikation

Hur får man företag och medarbetare att växa genom internkommunikation?

Den här boken tar på ett enkelt sätt upp intern organisationskommunikation utifrån ett helhetsperspektiv. Sett ur en medarbetares ögon beskrivs ett företag där samtliga anställda trivs och där deras kompetens används på bästa sätt.

Författaren visar vad hon menar att en god intern organisationskommunikation borde innehålla och manar därmed till diskussion: Rätt eller fel?

45 sidor
ISBN 978-91-977345-2-3

Framsida och uppslag av boken Verktygslåda för medarbetare i kris

Verktygslåda för medarbetare i kris
Hjälp till självhjälp för ett hållbart liv

Hur kan jag hjälpa mig själv att må bra?

I många organisationer finns det medarbetare som befinner sig i någon slags kris. Orsaken till detta kan man ibland hitta inom organisationen. Det kan handla om dålig psykosocial arbetsmiljö såsom bristande ledarskap, osunt kommunikationsklimat eller otydliga arbetsbeskrivningar.

Ibland kan man hitta orsaken hos medarbetaren själv eller i dennes privatliv. Ofta ligger både personliga och organisatoriska faktorer bakom.

41 sidor
ISBN 978-91-977345-3-0

 

Citat från läsare

Käre chef, Management by Ethics & Att lägga hela pusslet och få medarbetare att blomma

Jag gillar Käre chef absolut mest. Den är fantastisk, rolig, jag skrattade högt på tåget idag - den där chefen som svär så mycket. Ja den var verkligen bra!!! De andra också för den delen.
Jag gillar det här med att visa på det positiva, istället för att lyfta problemen.

Anna Lundberg, fil dr i etnicitet & jur kand
Lektor i mänskliga rättigheter
Malmö Högskola

Vi talte kort om dine bøger da du var i Kbh, og der er bestemt mange ting som jeg kan genkende og bruge. Det du lægger op til, ligger meget i stil med hvad vi i Merkur forsøger at gøre til vores lederstil.

Claus Skytt, Head of Department
Merkur, Den Almennyttige Andelskasse, Köpenhamn, Danmark

Nytt grepp om ledarskap


Efter 24 år som chef har jag hunnit med att läsa en del ledarskapsböcker! Få lyckas hitta nya grepp och ännu färre lyckas fånga ett helhetsgrepp. Åsa Devillaz tre böcker om ledarskap ger en ny ingång till dessa frågor! Ett lätt språk med djupt innehåll varvat med tänkvärda bilder och ibland också i diktform. Alla sinnen får sitt!

 

Läs Käre chef, flera gånger, hitta din egen chef, fundera över ditt eget ledarskap och hur du skulle vilja att dina medarbetare uppfattade dig som chef. Hur skulle dina medarbetares brev se ut till dig?

 

Management i praktiken, om det etiska ledarskapet. Det är det enkla som ibland blir det svåra. Åsas korta kärnfulla avsnitt blir en bra påminnelse, nästan som en checklista och kan användas på många vis. Kanske för egen del. Eller som arbetsredskap i ledningsgruppen, ta ett avsnitt på varje möte som grund för dagens reflektion.

 

Att lägga hela pusslet handlar om holistisk organisationskommunikation! Tänk – ett ord som täcker allt!! Det här är en nyttig bok. Alla delar hänger ihop och påverkar varandra! Boken visar på den röda tråden mellan dessa delar på ett enkelt och handgripligt sätt.

 

Jag läser de om och om igen, låter de ligga framme så att besökare också fångas av dem!
NU väntar jag bara med spänning på nästa bok, vad månne det bliva?

Susanne Rosenström Bennhagen
Områdeschef, Omsorgsförvaltningen i Landskrona Stad

 

Management by Ethics

Jag gillar enkelheten och det som står i inledningskapitlet, nämligen att det handlar om att se över sig själv sitt beteende, sina värderingar och då är detta en enkel vägledning och en bra början.

Ingela Bengtsson, VD
Viam Vårdförbundet Service AB

Jeg har lenge syslet med etikk og ledelse. Derfor ble boken din for enkel og generell for meg. Imidlertid tror jeg den må være ypperlig for alle dem som ikke tidligere har fordypet seg i temaet og dem er det jo dessverre så altfor mange av.

Berit Faye-Petersen, Oslo, Norge

 

Verktygslåda för medarbetare i kris

Wolfgang hat mir vor einiger Zeit, als es mir nicht so gut ging, Dein Buch empfohlen.
Es liest sich sehr gut und ich konnte mich mit Deinen Tipps wirklich gut identifizieren.

 

Viele der Ratschläge (wie z.B. Sport und gesunde Ernährung) habe Ich intuitiv schon vorher umgesetzt, aber es tut sehr gut, zu erfahren, dass man auf dem richtigen Weg ist und dass andere Menschen ähnliche Krisen erlebt haben und diese erfolgreich bewältigen konnten.

 

Ein sehr schöner Ratgeber, der Mut macht.

Danke und liebe Grüße

Alex aus Deutschland

 

Bokrecensioner

www.chef.se
Den största tidningen (pappersformat och online) för chefer i de nordiska länderna
3 mars 2008

www.suntliv.nu
Arbetsmiljö och Hälsa för kommuner och landsting
Boktips mars 2008 under Ledarskap och konflikthantering

www.ledarna.se
Online sajt för chefer, ägd av Sveriges chefsorganisation
30 juni 2008

www.vardforbundet.se
Boktips 2008
Vårdförbundet, tidningen VIAMNytt för Vårdförbundets servicebolag för egenföretagare

Unionen
Tidningen Position nr 1, 2008
Boktips till chefer och ledare inom Unionen, Sveriges största fackförening

Aftenposten
Norges näst största dagstidning
Under rubriken JOBB, söndag 30 mars 2008, sid 5

Etiske sjefer må stå tidlig opp

Kom deg tidlig på jobb! Det er råd nr. 1 fra den svenske forfatteren Åsa Devillaz, som har skrevet en ny bok om etisk ledelse, med tittelen: ”Management by Ethics – etiskt ledarskap i praktiken”.

Fremfor å ta for seg etiske dilemmaer og de ansattes rettigheter mer generelt, gir denne boken håndfast veiledning for sjefer i hverdagen.

Forfatteren legger vekt på at lederen må vaere et etisk forbilde, stille opp i tide både når arbeidsdagen begynner og når møter tar til. Han eller hun må også ta ansvar den dagen det skjer en ulykke, og ikke foretrekke enkelte medarbeidere fremfor andre.
Mer informasjon om denne og andre håndbøker i lederskap: www.devillaz.com.

 

Tidningen CITY Göteborg, Malmö och Göteborg
Rubriken CITY JOBB, Torsdag 13 mars 2008, sid 12

Så blir du en trivselchef

 

Medkänsla och ansvarstagande chefer bygger framgångsrika företag. Det anser Åsa Devillaz, som håller kurser i etiskt ledarskap.

 

Många företag tror att det räcker med ett intranät för att ha en bra internkommunikation, men man måste ha ett helhetsgrepp. Ska vi hälsa på varandra eller inte, säger Åsa Devillaz. Många chefer är stressade över att själva prestera och leverera. Men de är inte medvetna om med hur små medel de kan få medarbetarna att må bättre och bli mer kreativa.

– Dessutom är det ingen investeringskostnad och man kan börja från dag ett…

Vi använder kakor (cookies) för att webbsidan ska fungera optimalt.

Genom att besöka vår webbplats accepterar du användande av kakor. Lär mer

Jag accepterar